• socialIcon
  • socialIcon
  • Aktuality

Aktuality


1. prosince 2016

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií University Karlovy ve spolupráci s paní senátorkou doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc. z Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR a panem senátorem prof. MUDr. Jaroslavem Malým, CSc. pořádal odborný seminář s názvem Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě, který se uskutečnil v Jednacím sále a Jičínském salónku Senátu ČR v úterý 22. listopadu 2016 od 9 do 15 hodin.


Vybrané prezentace ke stažení:


Ing. Zdeněk Gütter, CSc., Národní telemedicínské centrum, Fakultní nemocnice Olomouc: Nástroje na podporu rozvoje integrované péče o chronicky nemocné v zemích EU


Mgr. Marcela Janečková, CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Integrovaný systém péče o pacienty po cévních mozkových příhodách v Rotterdamu


Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková, CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Integrace péče - reflexe stavu v ČR: zkušenosti a postoje českých aktérů


Mgr. Klára Burišková, Mgr. Jana Kašpárková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Péče o pacienty s pokročilou demencí


Mgr. et Bc. Petr Krčál, náměstek ministryně MPSV: Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MPSV


Ing. Martin Doležal, ředitel Odboru koncepcí a strategií MZČR: Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MZČR


PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, ředitelka FOKUSU LABE, Ústecký kraj: Centrum duševního zdraví Chomutov


Mgr. Olga Pekárková, Ergoaktiv: Case management u pacientů po získaném poškození mozku


Doc. MUDr. Olga Švestková, PhD., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v kontextu integrované péče


Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA Prezident České kardiologické společnosti: Dálková monitorace pacientů v klinické praxi v kontextu integrované péče: civilizační onemocnění a jejich moderní komplexní management


MUDr. Stanislav Vachek, HC Morava, a. s.: Koncept nemocnice doma - integrace formální a neformální péče


Výzkumná zpráva k nahlédnutí

Kontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám